Programın Amacı: Düzenli periyotlarla YALÇINKAYA YÖNTEMİ / PARE Eğitimi kursu açılarak; Pare yönteminin uygulayıcılarını yetiştirmektir.

Programın Hedefi:  YALÇINKAYA YÖNTEMİ / PARE Eğitiminin   aşamalarını, uygulama ilkelerini, ebeveyn ile çalışma sürecini ve izlem odaklarını kurs sonunda katılımcılara uygulayabilme becerisi kazandırmaktır.

Hedef kitlesi: Eğitim odyoloğu, psikolog, psikolojik danışman, dil ve konuşma bozuklukları uzmanı, odyoloji ve konuşma bozukluları uzmanı, çocuk gelişimi uzmanı, özel eğitim uzmanı, işitme engelliler öğretmeni ve benzer alanlarda görev yapan tüm eğitimciler ve öğrenciler katılabilir.

Yöntem kimlere uygulanabilir:

1)  İşitme kaybına bağlı konuşma gecikmesi

2) Konuşma gecikmesi

3) Dinleme güçlüğüne  bağlı konuşma gecikmesi olanlar

4) Dikkat dağınıklığına bağlı konuşma gecikmesi olanlar

5) Televizyon çok seyretmiş ve işitsel algılama güçlüğü oluşmuş  çocuklar

5) Okuma ve yazma güçlüğü olan çocuklar

6) İlkokulda dinleme yoluyla öğrenme güçlüğü olan çocuklar

7) Konuşma seslerini yaşları düzeyinde ifade etmekte güçlük yaşayan çocuklara

8) Atipik otizim ve sınır düzeyde yaygın gelişimsel gecikmesi olanlar

9) Sentral işitsel işlemleme güçlüğü olanlar (normal işittiği halde konuşmaları algılama güçlüğü yaşayanlar)

 

Programın İçeriği :

I-      Plansız Anı Resimleme - PARE

II-      Konuşma Sesleri Gelişimi Eğitimi

III-    Konuşma Sesleri Frekansı Eğitimi; olup bu üç aşamanın tümü YALÇINKAYA YÖNTEMİ olarak uygulanmaktadır.

 

Pare Bilim Merkezi Semercioğlu Danışmanlık | www.parebilim.com